МАНАН-гийн тухай хэлсэн Ц.Нямдорж гишүүний үгийг бүү март