Диализийн аппаратыг үнэгүй болгосон нь энэ төрийн том БУЯН