С.Эрдэнэ ”Хамтын тэтгэврийн тухай хууль”-ийн төслийг УИХ-д өргөн барилаа