Эгч дүү хоёр энэ маягаар бүдүүн эрийг цаашид хэд хэдэн удаа жаргаасан ....+18