цаг агаар
Баянбулаг
 • Saturday (Aug 18)
  Өдөр
  20°C
 • Sunday (Aug 19)
  Өдөр
  18°C
 • Monday (Aug 20)
  Өдөр
  17°C
 • Tuesday (Aug 21)
  Өдөр
  19°C
 • Wednesday (Aug 22)
  Өдөр
  21°C
 • Шөнө
  3°C
 • Шөнө
  5°C
 • Шөнө
  6°C
 • Шөнө
  7°C
 • Шөнө
  8°C