цаг агаар
Баруунхараа
 • Wednesday (Jun 4)
  Өдөр
  24°C
 • Thursday (Jun 5)
  Өдөр
  20°C
 • Friday (Jun 6)
  Өдөр
  25°C
 • Saturday (Jun 7)
  Өдөр
  31°C
 • Sunday (Jun 8)
  Өдөр
  30°C
 • Шөнө
  8°C
 • Шөнө
  3°C
 • Шөнө
  7°C
 • Шөнө
  11°C
 • Шөнө
  12°C