цаг агаар
Хутаг-Өндөр
 • Saturday (Aug 18)
  Өдөр
  26°C
 • Sunday (Aug 19)
  Өдөр
  20°C
 • Monday (Aug 20)
  Өдөр
  25°C
 • Tuesday (Aug 21)
  Өдөр
  25°C
 • Wednesday (Aug 22)
  Өдөр
  26°C
 • Шөнө
  10°C
 • Шөнө
  8°C
 • Шөнө
  11°C
 • Шөнө
  11°C
 • Шөнө
  12°C