цаг агаар
Хужирт
 • Monday (Feb 18)
  Өдөр
  -1°C
 • Tuesday (Feb 19)
  Өдөр
  -1°C
 • Wednesday (Feb 20)
  Өдөр
  -2°C
 • Thursday (Feb 21)
  Өдөр
  -1°C
 • Friday (Feb 22)
  Өдөр
  0°C
 • Шөнө
  -22°C
 • Шөнө
  -22°C
 • Шөнө
  -20°C
 • Шөнө
  -19°C
 • Шөнө
  -17°C