цаг агаар
Улаангом
 • Monday (Feb 18)
  Өдөр
  -20°C
 • Tuesday (Feb 19)
  Өдөр
  -16°C
 • Wednesday (Feb 20)
  Өдөр
  -13°C
 • Thursday (Feb 21)
  Өдөр
  -12°C
 • Friday (Feb 22)
  Өдөр
  -9°C
 • Шөнө
  -26°C
 • Шөнө
  -23°C
 • Шөнө
  -20°C
 • Шөнө
  -17°C
 • Шөнө
  -19°C