цаг агаар
Сайхан-Овоо
 • Wednesday (Jun 4)
  Өдөр
  29°C
 • Thursday (Jun 5)
  Өдөр
  25°C
 • Friday (Jun 6)
  Өдөр
  27°C
 • Saturday (Jun 7)
  Өдөр
  32°C
 • Sunday (Jun 8)
  Өдөр
  29°C
 • Шөнө
  10°C
 • Шөнө
  7°C
 • Шөнө
  13°C
 • Шөнө
  16°C
 • Шөнө
  13°C