цаг агаар
Өлгий
 • Monday (Feb 18)
  Өдөр
  -7°C
 • Tuesday (Feb 19)
  Өдөр
  -6°C
 • Wednesday (Feb 20)
  Өдөр
  -5°C
 • Thursday (Feb 21)
  Өдөр
  -4°C
 • Friday (Feb 22)
  Өдөр
  -5°C
 • Шөнө
  -18°C
 • Шөнө
  -18°C
 • Шөнө
  -18°C
 • Шөнө
  -15°C
 • Шөнө
  -18°C