цаг агаар
Замын-Үүд
 • Monday (Feb 18)
  Өдөр
  -6°C
 • Tuesday (Feb 19)
  Өдөр
  -5°C
 • Wednesday (Feb 20)
  Өдөр
  -2°C
 • Thursday (Feb 21)
  Өдөр
  0°C
 • Friday (Feb 22)
  Өдөр
  0°C
 • Шөнө
  -23°C
 • Шөнө
  -21°C
 • Шөнө
  -16°C
 • Шөнө
  -12°C
 • Шөнө
  -12°C