тв хөтөлбөр
Olloo TV
Лхагва
 • 07:00
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 07:15
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давт/
 • 08:30
  Авто зарын цаг.
 • 09:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 268, 269-р анги
 • 10:00
  "Беверли хиллзийнхэн" ОАК 33-р анги
 • 10:45
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Бага үд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Бүдүүн мисс" ОАК 7-р анги
 • 12:15
  Авто зарын цаг
 • 12:45
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 12:50
  Fighting кино сар
 • 15:20
  "Sport High Lights Time" мэдээллийн хөтөлбөр.
 • 15:30
  "ART NEWS" соёл урлагийн нэвтрүүлэг /давт/
 • 16:10
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 16:25
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 16:30
  "Ларва" хүүхэлдэйн кино.
 • 17:00
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Авто зарын цаг
 • 18:30
  "Тооцоолоод торло" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Оlloo news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  "Drop dead diva" ОАК 1-р анги
 • 20:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 270, 271-р анги
 • 22:00
  "CMPI" компаний нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Үхлийн тулаан" цуврал 10
 • 22:20
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 22:25
  Fighting кино сар
 • 00:35
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:10
  Эфир завсарласан
Пүрэв
 • 07:00
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 07:15
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давт/
 • 08:30
  Авто зарын цаг.
 • 09:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 270, 271-р анги
 • 10:00
  "Беверли хиллзийнхэн" ОАК 34-р анги
 • 10:45
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Бага үд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Drop dead diva" ОАК 1-р анги
 • 12:15
  Авто зарын цаг
 • 12:45
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 12:50
  Fighting кино сар
 • 15:20
  "Sport High Lights Time" мэдээллийн хөтөлбөр.
 • 15:30
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 15:45
  "Тооцоолоод торло" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Ларва" хүүхэлдэйн кино.
 • 16:45
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 17:00
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Авто зарын цаг
 • 18:30
  "Түүхийн жим" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Оlloo news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  "Drop dead diva" ОАК 2-р анги
 • 20:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 272, 273-р анги
 • 22:00
  "Үхлийн тулаан" цуврал 11
 • 22:10
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 22:15
  Fighting кино сар
 • 00:25
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:10
  Эфир завсарласан
Баасан
 • 07:00
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 07:15
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давт/
 • 08:30
  Авто зарын цаг.
 • 09:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 272, 273-р анги
 • 10:00
  "Беверли хиллзийнхэн" ОАК 35-р анги
 • 10:45
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Бага үд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 11:45
  "Drop dead diva" ОАК 2-р анги
 • 12:20
  Авто зарын цаг
 • 12:50
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 12:55
  Fighting кино сар
 • 15:00
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 15:10
  "Sport High Lights Time" мэдээллийн хөтөлбөр.
 • 15:20
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 15:35
  "Түүхийн жим" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 16:15
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 16:30
  "Ларва" хүүхэлдэйн кино.
 • 17:00
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Авто зарын цаг.
 • 18:30
  "Entertainment News" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Оlloo news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  "Drop dead diva" ОАК 3-р анги
 • 20:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 274, 275-р анги
 • 22:00
  "Үхлийн тулаан" цуврал 12
 • 22:10
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 22:15
  Fighting кино сар
 • 00:25
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:10
  "Entertainment News" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 01:30
  Эфир завсарласан
Бямба
 • 07:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давт/
 • 08:30
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 08:45
  Авто зарын цаг.
 • 09:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 274, 275-р анги
 • 10:00
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 10:15
  "Ларва" хүүхэлдэйн кино.
 • 10:45
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 11:00
  "Бага үд" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 11:25
  "Drop dead diva" ОАК 3-р анги
 • 12:10
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 12:15
  Fighting кино сар
 • 14:35
  Авто зарын цаг.
 • 15:00
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 15:05
  Та үүнийг мэдэх үү?
 • 15:20
  "Entertainment News" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:50
  "Нойргүй хоносон зургаан нот..." нэвтрүүлэг
 • 16:25
  X Түц продакшин - Мундаг эр
 • 17:00
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Авто зарын цаг.
 • 18:30
  "Non schedule" vol1
 • 19:00
  "Оlloo news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 19:25
  "The Movie" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  "Auto life" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Үхлийн тулаан" цуврал 13
 • 22:00
  "CMPI" компаний нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 22:15
  Fighting кино сар
 • 00:20
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:00
  "Нойргүй хоносон зургаан нот..." нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир завсарласан
Ням
 • 07:30
  "Olloo News" мэдээллийн хөтөлбөр /давт/
 • 08:30
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  Авто зарын цаг.
 • 09:20
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 266-271-р анги
 • 11:20
  "Цонх" шууд нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 12:25
  "Non schedule" vol1
 • 13:00
  "Auto life" нэвтрүүлэг
 • 13:45
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 13:50
  Fighting кино сар
 • 15:30
  Авто зарын цаг.
 • 16:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "The Movie" нэвтрүүлэг /давт/
 • 17:00
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 17:05
  Монголын Рояаль академи үзүүлж байна.
 • 17:30
  Авто зарын цаг
 • 18:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 18:25
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 18:30
  "Нууц дуран" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Olloo News" Мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 19:50
  "Такси шоу" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Захидал" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" Энэтхэгийн ОАК 276-277-р анги
 • 22:00
  "Үхлийн тулаан" цуврал 14
 • 22:10
  Товч толь: Тулааны урлаг ...
 • 22:15
  Fighting кино сар
 • 00:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Olloo News" мэдээллийн тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 01:40
  Эфир Завсарласан