тв хөтөлбөр
Боловсрол
Лхагва
 • 07:00
  "Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр
 • 07:20
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 07:40
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 08:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/
 • 08:25
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/
 • 08:55
  Эрдэнийн шигтгээ "Морьтой танилцсан түүх"
 • 09:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 103,104-р анги
 • 10:30
  "Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 157-р анги
 • 11:20
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р анги /Хулсны хөөрхөн Панда/
 • 12:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  "Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/
 • 12:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/
 • 13:30
  Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/
 • 13:40
  "NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  "Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-3
 • 15:15
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино
 • 16:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/
 • 16:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги
 • 17:00
  "Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр
 • 17:25
  Багачуудын урлан
 • 17:35
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 18:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:05
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 18:30
  Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино
 • 18:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 105,106-р анги
 • 20:50
  Реалити тайм - тайм сквер
 • 21:00
  Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье
 • 21:10
  "50 саяын уналт" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 158-р анги
 • 23:40
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 105,106-р анги
Пүрэв
 • 07:00
  "Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр
 • 07:20
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 07:40
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 08:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/
 • 08:25
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/
 • 08:55
  Эрдэнийн шигтгээ "Морьтой танилцсан түүх"
 • 09:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 105,106-р анги
 • 10:30
  "Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК 158-р анги
 • 11:20
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р анги /Хулсны хөөрхөн Панда/
 • 12:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  "Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/
 • 12:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/
 • 13:30
  Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/
 • 14:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  "50 саяын уналт" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино
 • 16:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/
 • 16:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги
 • 17:00
  "Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр
 • 17:25
  Шидэт хайрцаг
 • 17:35
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 18:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:05
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 18:30
  Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино
 • 18:50
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 107,108-р анги
 • 20:45
  Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье
 • 21:00
  "Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК төгсгөлийн 159,160-р анги
 • 00:30
  "NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 93,94-р анги
Баасан
 • 07:00
  "Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр
 • 07:20
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 07:40
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 08:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/
 • 08:25
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/
 • 08:55
  Эрдэнийн шигтгээ "Морьтой танилцсан түүх"
 • 09:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 107,108-р анги
 • 10:25
  "Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК төгсгөлийн 159,160-р анги
 • 12:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  "Хөгжилтэй Монголдой" 2-р анги /Чамд л гэж хэлэхэд/
 • 12:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 3-р анги /Сонсоорой/
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р анги /Би шүлэг уншья/
 • 13:30
  Монгол ардын үлгэр /Барын арьс цоохор болсны учир/
 • 13:40
  "NBA Today" спортын мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  "Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" баримтат кино
 • 16:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р анги /Ус чандмана эрдэнэ/
 • 16:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги
 • 17:00
  "Бонгын адал явдал" хүүхдийн хөтөлбөр
 • 17:25
  Багачуудын урлан
 • 17:35
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 18:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:05
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 18:30
  Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино
 • 18:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 109,110-р анги
 • 20:55
  Реалити тайм - ривер гарден
 • 21:05
  Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье
 • 21:20
  "Эх хэлний эзэд" хэлэлцүүлэг /шууд/
 • 22:20
  "Гурван найз" инээдмийн кино /тусгай дугаар/
 • 23:30
  "Цэцэгсийн дайн" Солонгосын ОАК 1-р анги
 • 01:50
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 109,110-р анги
Бямба
 • 08:00
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 22-26-р анги
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 109,110-р анги
 • 11:20
  "Бразилийн өргөн чөлөө" ОАК төгсгөлийн 160-р анги
 • 12:15
  "Эх хэлний эзэд" хэлэлцүүлэг
 • 13:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:05
  "Оюутны нууц амраг" Монголын уран сайхны кино
 • 14:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:45
  "Гурван найз" инээдмийн кино /тусгай дугаар/
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:05
  Шидэт хайрцаг
 • 16:15
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 16:40
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "17 нас ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Сингапурт сурцгаая
 • 18:00
  "Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-4
 • 19:00
  3"Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 111,112-р анги
 • 20:55
  Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье
 • 21:10
  "50 саяын уналт" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Бодлын хулгайч" Монголын уран сайхны кино
 • 00:40
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 111,112-р анги
Ням
 • 08:00
  NBA-ийн Playoff шууд тоглолт
 • 11:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:10
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 111,112-р анги
 • 12:30
  Making the movie "Гурван найз" инээдмийн кино
 • 12:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  "Бодлын хулгайч" Монголын уран сайхны кино
 • 15:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн ахлах анги /Хаврын улиралтай танилцацгаая/
 • 15:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" Цэцэрлэгийн бэлтгэл анги /Нүүдлийн шувууд/
 • 16:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:05
  Багачуудын урлан
 • 16:15
  "Мэлхий нинжа" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 16:40
  "Трансформерс" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:10
  УИХ энэ 7 хоногт нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хүрээлэн" Амьд ертөнц цуврал-8
 • 18:00
  "Гайхалтай аялалууд" Грек орноор-5
 • 18:45
  "Хэн? Нэгэн" иргэний хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 113,114-р анги
 • 20:55
  Бруцеллёз өвчнөөс сэргийлье
 • 21:10
  "Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Оюутны нууц амраг" Монголын уран сайхны кино
 • 00:20
  "Урагшаа У Жа Рюн" Солонгосын ОАК 113,114-р анги
 • 01:40
  NBA-ийн Playoff шууд тоглолт