.
.
.
Ард түмэн УИХ-д илгээх хүнээ өөрсдөө мэдэж сонгодог байх уу, эсвэл намын жагсаалтаар сонгогддог байх уу?